Nejčastější dotazy

Co je harvestor? Co je katastrální mapa? Co je výkup dřeva nastojato? Vlastníci lesů se na nás často obracejí s takovýmito otázkami. Odpovědi najdete zde:

Co znamená výkup dřeva nastojato?

V rámci výkupu dřeva nastojato přebírá firma Stora Enso povinnosti spojené s obhospodařováním lesa od jeho vlastníka. Vybrané firmy se pak postarají např. o odborné provedení těžby dřeva, počínaje těžebními operacemi a konče odvozem. Svým zákazníkům však nabízíme i smlouvy o dlouhodobém obhospodařování lesů s víceletou platností.
Naši zákazníci volí náš dřeva nastojato servis především tehdy, když z časových důvodů nezvládají zajistit potřebné činnosti ve svém lese. Jako další důvod volby našeho komplexního servisu uvádějí naši zákazníci své nedostatečné odborné znalosti v oboru lesnictví a nedostatečnou vybavenost lesní mechanizací.

Jak poznám strom napadený kůrovcem a co vede ke kůrovcovým kalamitám?

Kůrovec je brouk o velikosti 2 až 8 mm. Provrtává se kůrou a jeho larvy i dospělí jedinci vyžírají lýkovou tkáň, která je nezbytná pro život stromu. Ve většině případů odumírají stromy napadené kůrovcem během velmi krátké doby. Říká se jim kůrovcové stromy.
Příčiny přemnožení kůrovce jsou ve většině případů přírodního původu, například vichřice, dlouhá období sucha, v menší míře pak sněhové kalamity. V regionech s lesy poškozenými vichřicí dochází v dalších letech zpravidla ke kůrovcovým kalamitám.

Co je katastr nemovitostí?

Katastr nemovitostí je veřejný seznam vedený katastrálním úřadem, do něhož se zapisují pozemky a s nimi spojená věcná práva.

Co je katastrální mapa?

Katastrální mapa je digitalizovaný grafický soubor geodetických informací týkajících se daného katastru zanesený v systému koordinát Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a přístupný v přesně definovaném formátu. Digitální katastrální mapa obsahuje všechny údaje analogové katastrální mapy. Její data odpovídají databázi katastru nemovitostí (databázi pozemků, databázi polohových bodových polí). Informace jsou utříděné do vrstev, tzn. do rovin se stejnými informacemi.

Co je harvestor?

Harvestor je stroj sloužící k těžbě dřeva, který kácí stromy, odvětvuje je, rozřezává a ukládá výřezy na okraj lesní cesty. Jelikož jednotlivé těžební operace probíhají bez manuální práce, označujeme činnost s harvestorem jako „plně mechanizovanou“ těžbu dřeva.