Nákup kulatiny

Jste vlastníkem lesa nebo se zabýváte jeho obhospodařováním? Pak bychom se měli seznámit.
Stora Enso vykupuje dřevo od všech vlastníků lesů, od soukromých i od veřejných po celé České republice. Vykupujeme dřevo z odvozního místa, na vagóně, dodáno na pilu, nebo i na stojato (více informací: Nákup dřeva nastojato).

Firma Stora Enso je jedním z nejvýznamnějších dřevozpracujících podniků, a tudíž je ideálním odběratelem veškerého dřeva. Kromě jehličnaté pilařské kulatiny vykupuje Stora Enso i veškeré sortimenty dříví včetně průmyslově zpracovatelného dřeva pro výrobu papíru, desek a biomasy pro tepelně energetické využití.
Usilujeme o optimální zužitkování a výnosy – i u malých objemů.

Vykupujeme

» Smrk – pilařskou kulatinu (délky 2,45; 3; 4; 5 m a celé délky)
» Borovice – pilařskou kulatinu (délky 2,7; 3 a 4 m)
» Průmyslové dřevo (vlákninové a brusné dříví, délky od 2 do 4 m)
» Biomasu

Zkontaktujte naše odborné zaměstnance. Kliknutím zde najdete nákupčí kulatiny ve Vašem regionu.