Právní informace

Stora Enso Wood Products GmbH

A-3531 Brand, Brand 44
+43 (2826) 7001-0
 office.brand@storaenso.com

Jednatel: Mag. Herbert Jöbstl

Obchodní rejstřík: FN 130232v
Rejstříkový soud: Zemský soud Krems an der Donau
DIČ: ATU 379 051 02


Autorská práva
Veškerý obsah této webové stránky, její design a úprava jsou chráněny autorským právem. Rozmnožování nebo přebírání částí této webové stránky, především textů, částí textů, obrazového materiálu nebo grafik vyžaduje předchozí písemný souhlas firmy Stora Enso Wood Products Bad St. Leonhard GmbH. Firma Stora Enso Wood Products Bad St. Leonhard GmbH pravidelně aktualizuje a kontroluje veškerý obsah této webové stránky. Za úplnost, správnost a aktuálnost však neručí. Totéž platí i pro webové stránky, na něž odkazuje prostřednictvím hyperlinků. Jakákoliv návštěva takovýchto webových stránek je na vlastní nebezpečí.