Trvalá udržitelnost

Dřevo je naše nejdůležitější surovina. Zpracováváme výhradně dřevo z ekologicky obhospodařovaných lesů a podporujeme trvale udržitelné lesnictví. Výroba našich veškerých produktů spadá do systému umožňujícího kontrolovat původ našich surovin v rámci kompletního dodavatelského řetězce. Kontrolu provádí nezávislá instituce podle certifikačních schémat PEFC™ a FSC®. Jsme zastánci trvale udržitelného energeticky nenáročného stavitelství ve veřejné i soukromé oblasti.