Jsem nový vlastník lesa

Co mám dělat, když jsem zdědil(a) les? Jakým způsobem můžu využít tento les jako zdroj dřeva? Vlastníci lesů se na nás často obracejí s takovýmito otázkami. Věděli jste, že v České republice existuje 300.000 vlastníků lesa, kteří obhospodařováním svého lesa přispívají k péči o užitnou, ochrannou a rekreační funkci českých lesů?  Je-li les odborně obhospodařován, zůstanou výše jmenované funkce jeho ekosystému zachované pro další generace. Stora Enso Vám pomůže při realizaci Vašich individuálních hospodářských cílů.
Co s lesem? Chtěli byste mít dobře udržovaný a čistý les? Stora Enso převezme Vaše povinnosti spojené s péčí o Váš les a pomůže Vám s obhospodařováním Vašeho lesa. Rádi Vás podpoříme při řešení otázek spojených se zjišťováním průběhu hranic pozemků, s úředními úkony v souvislosti s obhospodařováním Vašeho lesa nebo s organizací odborného skladování dřeva.