Funkce lesa

Vzájemné vztahy živých organismů a jejich životního prostředí nazýváme ekosystém. Neporušené lesní ekosystémy jsou nejen zdrojem obživy a surovin, ale regulují i klima, chrání před povodněmi, zajišťují druhovou pestrost a nabízejí možnosti turistiky a rekreace v nejbližším okolí bydliště.
Vedle ekologických a společenských funkcí roste význam lesa jakožto zdroje dřeva, které je dorůstající surovinou pro energetické i materiálové využití.
Aktuální studie dokládají, že dřevo zpracované jako stavební materiál vykazuje podstatně lepší bilanci CO2 než dřevo, které zůstane stát v lese bez využití. Tento efekt je způsoben tím, že použitím dřeva jakožto stavebního materiálu lze snížit množství použitých umělých hmot, betonu a kovů. Navíc dřevo v lese opět dorůstá a trvale ukládá další CO2. Nevytěží-li se více, než může v lese opět dorůst, je využití dřeva jakožto stavebního materiálu důležitým příspěvkem k ochraně klimatu.