Elektronické služby

Digitální média si dnes už nelze odmyslet. Naši dodavatelé mají přístup k naší internetové platformě „WoodAccept“, která jim pomáhá např. při sledování uskutečněných dodávek. Tato internetová platforma slouží k elektronické výměně dat mezi všemi zúčastněnými subjekty a zpřístupňuje jim protokoly veškerých naměřených hodnot.

 

E-Dienstleistung WoodAccept