Firma Stora Enso Wood Products vytváří v Rakousku stabilní pracovní příležitosti

Vysoká produktivita a nízká fluktuace zaměstnanců jsou zárukou ekonomických úspěchů v Ybbsu, Brandu a Bad St. Leonhardu.


Stora Enso Werk Ybbs

Stora Enso, Závod Ybbs. Firma Stora Enso zaměstnává v Rakousku kolem 900 pracovníků, z toho 18 učňů. Firma Stora Enso provozuje v Rakousku tři pilařské závody. Jedním z nich je pila v Ybbsu an der Donau, založená roku 1983. Je jedním z největších pilařských závodů ve střední Evropě. Spolu s dalšími dvěma závody v Brandu (Dolní Rakousko) a v Bad St. Leonhardu (Korutany) zpracovává Stora Enso kolem 10.000 plnometrů dřeva denně. Vedle výroby řeziva se závod v Bad St. Leonhardu zabývá od roku 2008 produkcí křížem lepeného dřeva (CLT).

Roku 2011 byla také v Ybbsu zavedena výroba CLT. Celková výrobní kapacita obou závodů dosahuje zhruba 140.000 m3 CLT ročně. Toto množství odpovídá objemu materiálu potřebného k výstavbě 2.400 rodinných domů. Známkou kvality firmy Stora Enso je vedle vysoké produktivity nízká fluktuace zaměstnanců. Kdo u nás začne pracovat, už zde zůstane.

Rozpoznáváme, podporujeme a udržujeme si mladé talenty

Stora Enso vychovává v současné době 18 učňů v oboru pilařský technik, dřevařský technik, kovotechnik, elektrotechnik a administrativní pracovník. Tato profesní příprava trvá tři až pět let a směřuje k uzavření dlouhodobého pracovního poměru s vyučenými specialisty. Učni jsou vedeni zkušenými odbornými pracovníky, kteří je zasvětí do výrobních procesů a všech činností s nimi spojených. „Považujeme za samozřejmost, že poskytujeme mladým lidem odborné vzdělání. Tím zabezpečujeme budoucnost našeho podniku i jeho lokality“, říká Herbert Jöbstl, jednatel divize Stora Enso Wood Products GmbH pro střední Evropu. Naši nejlepší učni se účastní v rámci programu „Young Potentials“ soutěže Cup Wörth u Wörthersee, kde nacházejí možnosti svého dalšího osobnostního rozvoje. Externí specialisté a odborníci v oblasti sportu provázejí učně modulárně strukturovaným tréninkem, při němž se učí rozpoznávat vlastní hranice a zacházet se stresovými situacemi. Získané vědomosti se pak integrují do každodenní pracovní činnosti. Po absolvování profesní přípravy začíná pro mladé zaměstnance odborná kariéra v jednom z našich závodů.

Odborné znalosti a profesní zkušenosti jsou neocenitelné pro náš personální rozvoj

Profesní struktura firmy Stora Enso je velice rozmanitá: Společně zde působí muži i ženy, začínající i zkušení pracovníci, specialisté z nejrůznějších oborů. Noví zaměstnanci jsou zařazeni do zaškolovacích programů a procházejí nejrůznějšími výrobními úseky, aby se seznámili se všemi výrobními postupy a procesy. „Úspěch firmy Stora Enso spočívá v tom, že navozujeme pracovní atmosféru naplněnou respektem a kolegialitou a že usilujeme o profesní i osobnostní rozvoj každého zaměstnance“, říká Jöbstl. Výborně se osvědčily každoroční pohovory se zaměstnanci, které slouží ke zjištění jejich spokojenosti s jejich úkoly a ke konzultaci o možnostech individuálního rozvoje, jakož i pravidelná školení o zacházení s novými stroji a technologiemi. V osobním pohovoru má nadřízený rozpoznat, zda je jeho zaměstnanec spokojený s okruhem svých současných úkolů. Objeví-li se známky nespokojenosti, hledají se okamžitě vhodná opatření. „K posílení soudržnosti našeho kolektivu pořádá Stora Enso společné aktivity jako například fotbalové turnaje, akce pro rodiny, firemní lyžařské závody a turnaje v lukostřelbě“, říká Klaus Brugger, zaměstnanec závodu Ybbs. Velkou roli hraje u firmy Stora Enso slučitelnost zaměstnání s rodinou. Při organizaci výrobních směn se zohledňují možnosti společného dojíždění do práce a vytvářejí se modely flexibilní pracovní doby. Heslo „People grow – we grow“, které platí pro celý náš koncern, jasně vyjadřuje úsilí firmy Stora Enso v oblasti rozvoje lidských zdrojů.

Stora Enso se podílí na růstu rakouské ekonomiky

Dolnorakouské závody Ybbs a Brand jsou dvě ze tří rakouských poboček firmy Stora Enso. Ve vlastním podniku vytváří Stora Enso kolem 900 pracovních příležitostí. Jen s provozem pilařského závodu v Ybbsu souvisí existence dalších 1.300 pracovních míst v řadách dodavatelů kulatiny a technického personálu. Většina dodavatelů dřeva působí v okruhu 100 km kolem našich tří závodů. Díky tomu se firma Stora Enso v posledních letech etablovala jakožto jeden z nejspolehlivějších garantů tvorby pracovních příležitostí v oboru lesnictví v daných třech regionech. Kromě toho zajišťuje náš podnik pro okruh vlastníků lesa tvorbu hodnot v jejich vlastním regionu. Zkušení odborníci odpovídají vlastníkům lesa na všechny otázky související s péčí o les a s těžbou a pomáhají udržovat, nebo dokonce zvyšovat hodnotu místních lesů. Závod v Ybbsu se vyznačuje nejvyšší produktivitou v Rakousku. Jeho roční výrobní kapacita se pohybuje kolem milionu plnometrů kulatiny. Toto množství odpovídá dennímu objemu 150 nákladních automobilů i s přívěsem. Přibližně 60 procent zpracované kulatiny se v Ybbsu dále zužitkovává.